O'zbekiston Davlat konservatoriya elektron kutubxonasi
Uzbek National Lapars
Nashriyot: , 2020 yil

  • Mualliflar: Kasimov Nozim, Tashkenbayev Pulatjon, Alimdjanova Nadira, Ikromxodjayev Faxritdin
  • Kitob tili: ingliz
  • https://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5332


    Uzbek-National-Lapars.-Article-Text.pdf [181,36 Kb]