O'zbekiston Davlat konservatoriya elektron kutubxonasi
O‘zbek musiqasi tarixi
Nashriyot: Fan ziyosi, 2021 yil

  • Mualliflar: Sh.Ayxodjayeva, Ch.Ergasheva, A.Zokirov
  • Kitob tili: o'zbek
  • O‘zbek musiqa tarixining eng qadim zamonlardan XX asrga qadar bo‘lgan ulkan davrini o‘z ichiga olgan mazkur darslik maxsus musiqa oliy o‘quv yurtlarining bakalavriat bosqichi talabalari uchun mo‘ljallangan. Unda o‘zbek xalqining ko‘p ming yillik madaniyati, xususan musiqa san’ati o‘z ifodasini topgan bo‘lib, mavzular bosqichma-bosqich davrlarga bo‘lib yoritiladi. Darslikdan joy olgan mashhur allomalarning hayoti va ijodi, ularning hozirgi kunga qadar o‘rganilib, tadqiq etilayotgan teran mazmun-mohiyatga ega qomusiy asarlari, musiqaga bag‘ishlangan maxsus risolalari xususidagi zarur ma’lumotlar talabalar bilimini yanada oshirishga xizmat qiladi.


    Sh.AyxodjayevaCh.ErgashevaA.Zokirov.Ozbek-musiqasi-tarixi.pdf [7,64 Mb]