O'zbekiston Davlat konservatoriya elektron kutubxonasi
Xalq cholg'ularida ijrochilik (Chang)
Nashriyot: Musiqa, 2022 yil

  • Mualliflar: Mamadaliyev A.
  • Kitob tili: o'zbek
  • Ushbu darslik “Xalq cholg‘ularida ijrochilik” (chang) fani bo‘yicha 0 ‘zbekiston davlat konservatoriyasi 5150700-“Cholg‘u ijrochiligi” (xalq cholg‘ulari) bakalavriat ta’lim yo‘nalishining 1-bosqich talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, o‘quv dasturi asosida tuzilgan. Unda chang cholg‘usi ijrochiligi masalalari uslubiyoti yoritib berilgan. Darslikdan turdosh fanlarni o‘qitishda ham foydalanish mumkin.


    [attachment=2146:Mamadaliyev-A.-Xalq-cholgularida-ijrochilik.ChANG.-2022.pdf