O'zbekiston Davlat konservatoriya elektron kutubxonasi
Ijrochilik san’ati tarixi

6 dars.O’zbek xalq cholg’ularini modemizatsiyalashtirishning g’oyaviy asoslari

7 dars.Petrosyans rahbarligida xalq cholg’ularini tizimli ravishda modemizatsiyalashtirish.

8 dars.O’zbek xalq cholg’ularida professional ta’limning yuzaga kelishi.

10 dars.O’zbekistonda xalq cholg’ulari orkestri — ijrochilikning yangi shakli

11 dars.T.Jalilov nomidagi davlat Akademik xalq cholg’lari orkestri faoliyati

12 dars.Doni Zokirov nomidagi davlat xalq cholg’ulari orkestrining shakllanish shart-sharoitlari

13 dars.Doni zokirov nomidagi davlat xalq cholg‘ulari orkestrining yangi izlanishlar davri

14 dars.1960-1990-yillarda o’zbek xalq cholg’ularida ijrochilik san’ati

15 dars. “So‘g‘diyona” davlat xalq cholg‘ulari kamer orkestrining ijodiy faoliyati