O'zbekiston Davlat konservatoriya elektron kutubxonasi
Ўзбек мусиқаси тарихи

1-mavzu. Siyosiy, madaniy hayot

 

2-mavzu. XX asrning 20-40-yillarida madaniy-musiqiy hayot

3-mavzu.Musiqali drama 2-Jahon urushi yillarida

7-Mavzu. Balet

8-Mavzu. Vokal Musiqa

10-Mavzu_ Kino musiqa

11-mavzu.O`zbek musiqali drama va komediyasi XX asrning 50-90-yillarida